Vi tar ansvar för en hållbar utveckling!

Vi arbetar aktivt och mycket stolt för en hållbar utveckling. Men vad innebär det egentligen? För oss handlar det om att vi vill vara ett ansvarsfullt företag med ett långsiktigt perspektiv.

 Alltid miljö i tanken
En viktig och självklar del av Limogroup Sweden AB är att vi arbetar för minskad miljöpåverkan. Vi satsar mycket på att utbilda våra förare i klimatsmart bilkörning för att minimera utsläpp.

Vi väljer att anlita verkstäder som är miljöcertifierade. Vi tvättar bilen på miljövänliga biltvättar där vi vet att det används miljövänliga produkter. Vi lägger även stor vikt på att planera våra körningar för att minimera tom-
körningar.

Vi har specifika rutiner för våra förare som skall utföras dagligen samt veckovis, där ingår det bl.a. att kolla lufttryck i däcken.

Vi underhåller bilar kontinuerligt för att säkerställa att de är i toppskick.
En gång per år i samband med kontrollbesiktningen gör vi extra opartisk miljökontroll (detta finns dokumenterat).

– Miljöfordon
Vi strävar efter att alla fordon ska vara miljöbilar. Vi kan med stolthet säga att majoriteten av våra fordon är miljö-
ansvariga.

– Medarbetaren i centrum
Limogroup Sweden AB vill vara den bästa arbetsgivaren i branschen.
Vi bryr oss om vår personal. Vi erbjuder bra arbetsvillkor, god arbetsmiljö, goda förmåner samt stor frihet för våra förare. Vi utbildar våra förare i avancerad körning samt smartare körning.

– Eco Driving av kontoret
Vi arbetar ständigt med att minimera energiförbrukningen. Vi föredrar att använda elkraft framför vind- och vattenkraft. Det gör att Limogroup Sweden AB har en relativt liten klimatpåverkan från elanvändningen.

– Minskade körsträckor
Limogroup Sweden AB arbetar ständigt för att minimera resvägar. Därför har vi några bilar utspridda i Stockholm,
alla bilar utgår alltså inte ifrån garaget.
Våra förare behöver inte besöka kontoret dagligen utan vi delar körningarna till telefonen som finns i bilen..